soms krijgt u een vergoeding

soms krijgt u een vergoeding

Vergoeding voor hulpmiddelen

Wie zorghulpmiddelen zoekt vraagt zich mogelijk af of zo’n hulpmiddel vergoed wordt. Er zijn mogelijkheden in Nederland om een vergoeding te krijgen voor het gebruik van zorghulpmiddelen. De regels zijn niet eenvoudig te vinden en er is op internet ook nog veel verouderde informatie vermeld. Een poging de zaak op te helderen.

Voor het verkrijgen van een vergoeding voor het gebruik van zorghulpmiddelen dient u een indicatie te krijgen van een arts of anderszins bevoegd persoon. Voor een vergoeding moet u zich altijd wenden tot uw zorgverzekering of uw gemeente, al naar gelang het soort hulpmiddel. Hoog-laagbedden, anti-decubitusmatrassen en zuurstofconcentratoren vraagt u aan bij uw zorgverzekering. Tilliften, rolstoelen en anti-decubitus rolstoelkussens vraagt u aan bij de WMO in uw gemeente. Anti-decubitus zitkussens die niet gebruikt worden in een rolstoel vraagt u dan weer aan bij uw zorgverzekering. Het is niet altijd eenvoudig.

Gecontracteerde leverancier of niet?

De zorgverzekeraars ontmoedigen het inkopen van hulpmiddelen, ook hoog-laagbedden, bij niet gecontracteerde partijen. Ze stellen in het algemeen dat een gecontracteerde partij:

 • goede kwaliteit levert
 • snel levert
 • goede instructie geeft
 • goedkoop is

Ook wij vinden dat heel belangrijk, maar komen toch niet in aanmerking voor een contract. Dit om efficiëntie redenen van de zorgverzekeraars. Zij doen in het algemeen geen zaken met specialisten, maar alleen met bedrijven die alle hulpmiddelen kunnen leveren. Dat is hun goed recht, maar wij willen benadrukken dat onze producten:

 • minstens even goed zijn en aan alle eisen voldoen
 • sneller geleverd worden
 • door ons geleverd en geïnstalleerd worden, inclusief instructie over het gebruik
 • vaak goedkoper zijn (let op! Vergelijken is vaak lastig)

Zorgverzekeraars ontmoedigen inkopen via niet gecontracteerde partijen door:

 • minder dan 100%  van de marktconforme prijs of minder dan 100% van de gemiddelde contractprijs te vergoeden
 • in alle communicatie te ontraden af te wijken van hun advies
 • hogere drempels op te werpen voor vergoeding (in de vorm van lastige procedures en onzekerheid)

NB: Het allerbelangrijkste is dat u vooraf toestemming vraagt. Dat staat in de polisvoorwaarden van alle zorverzekeringen die we gelezen hebben. 

WMO

Ook gemeenten hebben voor de levering van hulpmiddelen binnen de WMO afspraken gemaakt met 1 of meerdere leveranciers. Dit gaat via aanbestedingen. Maar u kunt ten alle tijden vragen om een PGB, een persoonsgebonden budget. Dan kunt u zelf uw hulpmiddel inkopen.

Elke gemeente hanteert iets andere bedragen voor de berekening van de pgb vergoeding voor hulpmiddelen. Gouden regel is dat het PGB bedrag nooit hoger is dan de kosten die de gemeente kwijt zou zijn aan zorg in natura. Voor de producten binnen ons assortiment kunt u ongeveer denken aan de volgende bedragen (alle bedragen inclusief BTW):

 • Passieve tillift €2500; de tilliften van AKS en de Poweo Urban van Scaleo zijn heel geschikt en passen binnen dit budget
 • Actieve tillift €2900; De Torneo II van AKS is heel geschikt en past binnen dit budget
 • Douchebrancard €3300
 • Scootmobiel met een beperkte actieradius en een snelheid onder de 10km/u €3700

NB: vraag altijd na bij uw gemeente of het product van uw keuze in aanmerking komt voor een vergoeding, en hoe u dat kunt bewerkstelligen. 

Wij doen het onmogelijke, want iedereen doet al wat mogelijk is

Volg