Veiligheid voorop

Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd wat risico’s met zich mee. Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

In de instellingen is het momenteel goed geregeld; een periodieke keuring is verplicht en gebruikers zijn geschoold. Maar in de thuiszorg kan er nog veel verbeterd worden. Daar is de patiënt als eigenaar van de lift zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Uit kostenoverweging wordt dit vaak uitgesteld tot het echt niet meer anders kan. Thuiszorgmedewerkers moeten vaak veel verschillende tilliften bedienen en mantelzorgers zijn vaak niet goed geïnstrueerd.
Conec Care verzorgd periodieke keuringen voor zowel instellingen als particulieren. Onderhoud kan door ons verzorgd worden, maar staat los van de keuring.

Veiligheid in het gebruik van de tilliften is erg belangrijk. Uiteraard begint dat bij een goed en deskundig gebruik. Maar daarnaast is goed onderhoud en een periodieke keuring van lift en tilbanden onontbeerlijk om de veiligheid blijvend te waarborgen. Ook voor paticulieren adviseren wij de liften jaarlijks te laten inspecteren op veiligheid. Deze inspectie kunt u via Conec Care laten uitvoeren.

STIGAH keuring
Stigah staat voor Stichting Garantiekeur Hulpmiddelen en is een stichting die de veiligheid bij het gebruiken van hulpmiddelen bevorderd. Volgens de ‘instellingenwet’ is elke instelling verplicht hun hulpmiddelen periodiek te laten keuren. In Nederland wordt daarvoor met name de Stigah keuring toegepast. Stigah verzorgt de opleiding tot Stigah erkend keurmeester.
Veiligheid in het gebruik van de tilliften is erg belangrijk. Uiteraard begint dat bij een goed en deskundig gebruik. Maar daarnaast is goed onderhoud en een periodieke keuring van lift en tilbanden onontbeerlijk om de veiligheid blijvend te waarborgen. Ook voor paticulieren adviseren wij de liften jaarlijks te laten inspecteren op veiligheid volgens de nieuwste STIGAH richtlijn (Stichting Garantiekeur Hulpmiddelen). Deze inspectie kunt u via We Connect laten uitvoeren. De lift en haar toebehoren wordt gekeurd op veiligheid en functioneren volgens de NEN7506 norm en aangevuld met een belastingtest voor de bijbehorende tilbanden.
Gekeurd, en dan?
Het resultaat van de keuring wordt in een rapport vastgelegd. Mocht er een probleem zijn, dan krijgt u een reparatieadvies.
Indien u wenst is het mogelijk een vaste afspraak te maken voor uw periodieke keuring. wij kunnen dat opnemen in een onderhoudscontract.
Niet inbegrepen zijn onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen. Wat wij ter plaatste kunnen repareren, is natuurlijk geen probleem, maar meestal zult u een speciale afspraak voor reparatie moeten maken met ons, met uw lift leverancier of met een andere partij naar keuze.

Wij doen het onmogelijke, want iedereen doet al wat mogelijk is

Volg